10.9. Ocelová Pětka

PROPOZICE běžeckého závodu

Vypsané kategorie jsou tyto:

Juniorky / Junioři do 18 let

Ženy / Muži do 35 let, 40 až 55 let, nad 56 let

  • Start závodu bude opět od podia ve sportovním areálu v Hradešíně v 10:00 hodin. 
  • Přihlašování na závod proběhne o hodinu dříve včetně seznámení se s trasou závodu.
  • Startovné je ve výši 150,-Kč přímo u registrace
  • Před čelem závodního pole pojede ředitel trasy (cyklista)
  • Zajištěné bude občerstvení i tekuté ceny pro první tři v každé kategorii 
  • Absolutní vítěz závodu bude zvěčněn na Putovním poháru
  • Každý závoďák obdrží upomínkový předmět

Letos už to bude 8.ročník tohoto běžeckého závodu po silnici, lesem a po polní cestě o vzdálenosti pěti kilometrů.