Hradešínská šesti hodinovka

Propozice závodu Hradešínská 6 hodinovka

Datum závodu: 22.4.2023

Trasa: Závodní okruh je veden po silnici III. třídy (cca 50% trasy), po lesních i polních cestách v okolí Hradešína. Délka jednoho okruhu je 7 km s převýšením 60 m. Náročnost trasy je pro začátek sezony zvolen méně obtížný, takže pro širokou veřejnost ideální.

Start/cíl/zázemí: Sportovní areál v Hradešíně.

Prezence: v den závodu od 9:00 hodin do startu závodu ve sportovním areálu.

Parkování v areálu i v blízkém okolí je po celou dobu závodu zdarma.

Doba trvání závodu:

Start závodu bude v sobotu 22.4.2023 v 10:00 hodin. Konec závodu je v 16:00 hod., nejpozději však v 17:00 hod. To znamená, že do výsledku závodníka může být jako poslední okruh započten ten, který začne projetí startovní brány před uplynutím 16:00 hodiny. Tento poslední okruh musí být dokončen do 17:00 Hodin.

Kategorie:

Jednotlivci:

muži : A1 = do 35 let, muži B1 = 36-49 let, muži C1 = 50-59 let, muži D1 = 60 a více let 

ženy : bez omezení věku

Věková kategorie je dána věkem závodníka v den závodu.

Přihlašování na závod:

https://sport-reg.cz/nova-registrace?zavod=978

Seznam přihlášených:

https://sport-reg.cz/startovni-listina?id_zavod=978

Přihláška je platná pouze při zaplacení startovného do 5 dnů od registrace, jinak je přihlášeni neplatné!!!

Startovné:

Platba startovného do 12.4. 2023 = 400 Kč/osoba

Platba startovného do startu závodu = 600 Kč/osoba

On line registrace končí 12.4.2023 ve 24:00, po tomto datu již bude možná registrace a platba pouze na místě, tzn. v den závodu.

Úhrada startovného

Na účet 670100-2219196756/6210, variabilní symbol platby dostanete při přihlášení.

Startovné zahrnuje

Startovní číslo se jménem pro ty, kteří se zaregistrují do 12.4., prostor na pitstop, občerstvení po celou dobu závodu (zdarma kompletně občerstvovací stanice a 1x teplé jídlo včetně nápoje) zdravotní pomoc, ruční měření času, mytí kol. Každý závodník obdrží drobný upomínkový předmět. V případě neúčasti závodníka se startovné nevrací.

Pravidla závodu:

Trasa

Trať bude označená šipkami a páskou. Závodníci musí jezdit výhradně po označené trati. V případě, že okruh nedokončí a vrátí se z opačného směru je toto povinen nahlásit časomíře.

Start

Slavnostní start závodu je hromadný v soboru 22.4.2023 v 10:00 hodin a to během ke kolům, následně vjezd do prvního měřeného okruhu je letmý.

Měření času

Závod bude měřen ručně. O vítězi rozhodne počet ujetých okruhů, přičemž při rovnosti ujetých okruhů rozhoduje lepší absolutní čas závodníka.

Vyhlášení výsledků

Vyhlášení na podiu bude do jedné hodiny od dojezdu posledního závodníka do cíle. Odměněni budou všichni, kteří dojedou na prvním, druhém i třetím místě, a to ve všech stanovených kategoriích. Drobnou pozornost dostanou i závodníci na čtvrtých místech.

Povinné vybavení

Závod je určen pouze pro horská kola. Po celou dobu závodu bude závodník nasazenou ochrannou cyklistickou přilbu.

Během závodu je dovoleno podávání občerstvení v pitstopu nebo na občerstvovací stanici. Opravy kol jsou povoleny jak v depu, tak na trati. Po dokončení měřeného okruhu je možné odpočívat před započetím dalšího okruhu.

Podmínky klasifikace

Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří ujedou alespoň 5 okruhů.

Odstoupení od závodu

Závodník může kdykoli odstoupit ze závodu. Když se tak stane, musí o tom neprodleně informovat časomíru nebo organizátory závodu. Splní-li podmínky klasifikace, má závodník zajištěn oficiální výsledek.

Technické potíže na trati

Jestliže chce závodník pokračovat v závodu i přes technické potíže v průběhu měřeného okruhu, je povinen buď dokončit započtený okruh po směru závodu (okruh se započte do celkového součtu) anebo se vrátit proti směru závodu. Pokud se závodník vrátí v protisměru, je toto okamžitě povinen nahlásit časomíře, tento okruh se mu do celkového součtu započítávat nebude.

Podmínky účasti

V rámci podpisu přihlášky se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů.

V případě zranění při pádu z kola informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

Zájemcům o účast doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit lékařskému vyšetření.

Ubytování pro závoďáky

Ve sportovní areálu je možnost rozbalit svůj stan pro odpočinek a to jak před závodem, při závodě, tak i po závodě a to od pátku do neděle a grátis. Pakliže budete chtít v areálu rozbalit svůj týmový párty stan, tak prosím napište o rezervaci místa na adresu jpindak001@seznam.cz.

Ředitel závodu:

Jiří Pinďák tel: +420724804795, e-mail: jpindak001@seznam.cz