HRADEŠÍNSKÁ 12TI HODINOVKA

Propozice závodu na horských kolech Hradešínská 12 hodinovka

Datum závodu: 19.8.2023

Trasa: Závodní okruh je veden po silnici III. třídy (cca 50% trasy), po lesních i polních cestách v okolí Hradešína. Délka jednoho okruhu je 12 km s převýšením 80 m. Obtížnost trasy není náročná, takže pro širokou veřejnost ideální.

Start/cíl/zázemí: Sportovní areál v Hradešíně.

Prezence: v den závodu od 6:00 hodin do startu závodu ve sportovním areálu.

Parkování v areálu i v blízkém okolí je po celou dobu závodu zdarma.

Doba trvání závodu:

Start závodu bude v sobotu 19.8.2023 v 7:00 hodin. Konec závodu je v 19:00 hod., nejpozději však ve 20:00 hod. To znamená, že do výsledku závodníka bude jako poslední okruh započten ten, který začne projetí startovní brány před uplynutím 19:00 hodiny. Tento poslední okruh musí být dokončen do 20:00 Hodin.

Kategorie:

Jednotlivci:

muži do 35 let, muži od 36 let do 50 let, muži nad 50 let

ženy

Věková kategorie je dána věkem závoďáka v den startu.

Dvojice:

muži, ženy a smíšený pár

Střídání závoďáků: může probíhat v jakémkoli intervalu, ale pouze ve vyhrazeném prostoru. Střídání je stvrzeno předáním reflexní pásky. Čas každého okruhu je započten až v době projetí startovní-cílovou bránou.

Měření času: závod je měřen ručně. O pořadí rozhodne počet odjetých okruhů. Při rovnosti okruhů rozhoduje lepší absolutní čas závoďáka.  

Vyhlášení výsledků: cca ve 20hodin bude na podiu předávání nejen tekutých cen prvním třem závoďákům v každé kategorii. Neodejdou s prázdnu ani borci na čtvrtých místech.

Povinné vybavení: závodit se může pouze na horských kolech s nasazenou přilbou po celou dobu závodu. Během závodu je dovoleno používat občerstvení v pitstopu nebo na občerstvovací stanici. Opravy kol jsou povoleny v depu i na trati.

Podmínky klasifikace: klasifikováni budou pouze závoďáci, kteří ujedou alespoň tři celé okruhy. To platí pro všechny vypsané kategorie.

Odstoupení od závodu: závoďák může kdykoli za závodu odstoupit, ovšem musí o tom neprodleně informovat časomíru, příp.pořadatele. 

Přihlašování za závod: zde je odkaz na registraci:

https://sport-reg.cz/nova-registrace?zavod=992

https://sport-reg.cz/startovni-listina?id_zavod=992

Startovné:

Platba startovné do 10.8.2023 = 600,-Kč / osoba, na číslo účtu 670100-2219196756/6210. Po tomto termínu až do startu závodu = 800,-Kč v hotovosti na registraci. 

Startovné zahrnuje: startovní číslo se jménem (do 10.8.2023), prostor na pitstop, občerstvení po celu dobu závodu a jedno teplé jídlo včetně pití, zdravotní pomoc, ruční zpracování času, mytí kol. Každý závoďák obdrží drobný upomínkový předmět.

Pravidla závodu: okruh bude označen šipkami A4 a páskou (mlíkem). Závoďáci musí jezdit výhradně po vyznačeném okruhu. Odklon z trasy bude brán jako diskvalifikace.

V rámci registrace na závod se závoďák zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č.361/2000 Sb. Je si přitom vědom. že se jede závod za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob zapojených do tohoto závodu. Závodu se zúčastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si též vědom, že pořadatel neručí závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

V případě zranění při pádu z kola informujte ředitele závodu co nejdříve a to ještě v den konání závodu. Doporučeno je podrobit se zdravotní prohlídce případně si uzavřít pojistnou smlouvu před závodem. 

Ostatní neméně důležité: v areálu je možné přespat ve vlastním stanu nebo karavanu od pátku do neděle. Elektřina i WC zajištěno. 

Ředitel závodu: 

Ing. Jiří Pinďák, tel.:724 804 795, email: oceloviletci@seznam.cz