Hradešínská 10

Propozice běžeckého závodu Hradešínská 10

Datum závodu: 27.5.2023

Trasy: 

A) Hlavní závod je vypsán na 10km s převýšením 50m.

B) Vedlejší závod na 5km s převýšením 24m.

Závodní okruh je určen pro širokou veřejnost a je veden po silnici III. třídy (cca 10% trasy), po lesních i polních cestách v okolí Hradešína. Po startu závodu na 2,5km se trasa rozděluje na DOPRAVA do cíle 5km okruhu a DOLEVA (10km) po široké lesní cestě, pak polní kolem malého sportovního letiště s otočkou zpět k rozdělené trase. Od tohoto místa je trasa stejná až do cíle, který je ve sportovním areálu v Hradešíně. Cesty jsou široké, takže předbíhání je možné kdykoliv. 

Trať bude označená šipkami a páskou. Závodníci musí běžet výhradně po označené trati. V případě, že okruh nedokončí je toto povinen nahlásit časomíře. 

Start: Sportovní areál v Hradešíně v 15:00 hodin

Prezence: v den závodu od 14:00 hodin do startu závodu ve sportovním areálu.

Parkování v areálu i v blízkém okolí je po celou dobu závodu zdarma.

Kategorie:

Jednotlivci:

muži : A1 = do 35 let, B1 = 36-49 let, C1 = 50-59 let, D1 = 60 a více let

ženy : A2 = do 35 let, B2 = 36-49 let, C2 = 50-59 let, D2 = 60 a více let

Věková kategorie je dána věkem závodníka v den závodu.

Přihlašování na závod:

          https://www.startovka.cz/zavody/2-hradesinska-desitka

Seznam přihlášených:

          odkaz dodáme, případně rovnou seznam přihlášených

Přihláška je platná pouze při zaplacení startovného do 5 dnů od registrace, jinak je přihlášeni neplatné!!!

Startovné:

Platba startovného do 21.5. 2023 = 150 Kč/osoba

Platba startovného do startu závodu = 200 Kč/osoba

On line registrace končí 21.5.2023 ve 24:00, po tomto datu již bude možná registrace a platba pouze na místě, tzn. v den závodu.

Úhrada startovného

Na účet 670100-2219196756/6210, variabilní symbol platby dostanete při přihlášení.

Startovné zahrnuje

Startovní číslo, občerstvení, zdravotní pomoc, ruční měření času, tekuté ceny a diplom pro bednaře. Každý závodník obdrží drobný upomínkový předmět. V případě neúčasti závodníka se startovné nevrací.

Vyhlášení výsledků

Vyhlášení na podiu bude do jedné hodiny od doběhu posledního závodníka do cíle. Odměněni budou všichni, kteří dohěhnou na prvním, druhém i třetím místě, a to ve všech stanovených kategoriích. Drobnou pozornost dostanou i závodníci na čtvrtých místech.